Dagopleiding I

Ondernemen in moeilijke tijden - Philippe Mulliez

Rekening-courant: Gebruik & Misbruik - Jan tuerlinckx

Spreker: 
Philippe Muliez
Jan Tuerlinckx